Avatar

โรงเรียนพานพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัคร 2-24 มีนาคม2563

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแนะแนว จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 10,000.- บาท (ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. – 30 ก.ย.2563)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกแนะแนวการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ.2547
4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ การประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง 2-24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ที่ทำงานบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-1512

สถานที่เปิดสอบ โรงเรียนพานพิทยาคม (Phanphittayakom School) 816 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  57120 โทรศัพท์ 0-5372-1512 มือถือ. 09-4706-4411 โทรสาร. 0-5372-2577 (ในเวลาทำการเท่านั้น)