Avatar

งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 32 อัตรา วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563

งานราชการ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 11 อัตรา
6. ตำแหน่ง ช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 15 อัตรา

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/