Avatar

สอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
– ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
– รับสมัครคัดเลือก วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
– ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 13 – 29 พฤษภาคม 2563
– สอบข้อเขียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
– ประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบซึ่งจะประกาศภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

>>>>เอกสารประกอบการสมัครสอบ<<<<

Avatar

โรงเรียนพานพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัคร 2-24 มีนาคม2563

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแนะแนว จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 10,000.- บาท (ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. – 30 ก.ย.2563)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกแนะแนวการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ.2547
4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ การประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง 2-24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ที่ทำงานบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ โรงเรียนพานพิทยาคม ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-1512

สถานที่เปิดสอบ โรงเรียนพานพิทยาคม (Phanphittayakom School) 816 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  57120 โทรศัพท์ 0-5372-1512 มือถือ. 09-4706-4411 โทรสาร. 0-5372-2577 (ในเวลาทำการเท่านั้น)