Avatar

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 60 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 60 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 60 อัตรา ดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ
1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ/การตลาด/การเงิน/บัญชี/เศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ/การตลาด จำนวน 1 อัตรา
8. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด หรือทางด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา

9. คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
10. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคม จำนวน 3 อัตรา
11. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 21 อัตรา
12. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
13. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา
14. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
15. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
16. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ 
www.cattelecom.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– รายละเอียดคุณวุฒิ
– ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ

Avatar

(อัพเดท)สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย 2563 เปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก – สมัครออนไลน์

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีตำแหน่งว่างดังนี้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2255-2222

สาขา ตามสถานที่ตั้งจังหวัดต่างๆ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ทนายความชำนาญการ/ ทนายความอาวุโส/ ทนายความ ฝ่ายคดีพิเศษ-สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สมัครงานสำหรับผู้พิการ-สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Business Analyst-สายงานเทคโนโลยี
Krungthai IT Next Gen-สายงานเทคโนโลยี
IT Innovation LAB Team-สายงานเทคโนโลยี
Testing and Quality Assurance-สายงานเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน-สายงานบริหารการเงิน
Enterprise Architect-สายงานเทคโนโลยี
Full-Stack Developers-สายงานเทคโนโลยี
UX & UI สายงานเทคโนโลยี-สายงานเทคโนโลยี
Programmer / Developer-สายงานเทคโนโลยี
อัพเดทข้อมูล 21/8/2563
สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ >>> ร่วมงานกับกรุงไทย<<<<

 

 

 

 

Avatar

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

“SCG People” พนักงานคือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า SCG จึงได้เน้นปลูกฝังคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของพนักงานคือ OPEN & CHALLENGE เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 หลักการ Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนใจสมัครงานปูนซีเมนต์ไทย คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ตำแหน่งงานว่าง SCG

 1. ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องกล (Contract)
 2. Product Development Manager
 3. Senior Data Engineer
 4. พนักงานธุรการประสานงาน (CPAC)
 5. Production Engineer (Mechanical) – Prachinburi
 6. Performance Marketer (NocNoc.com)
 7. พนักงานคลังสินค้า (Chemicals -Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited)
 8. Field Operator
 9. พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า
 10. Buyer Acquisition (Contract)
 11. Sales Representative – South Area
 12. Area Executive
 13. Project Executive (Civil Engineering)
 14. Logistics Management Assistant Manager
 15. Data Analytics Analyst

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง SCG