บริษัทบุญรอด (เบียร์สิงห์) และบริษัทในเครือ 55 ตำแหน่ง 74 อัตรา ทุกวุฒิการศึกษา

สมัครงานบริษัทบุญรอด
ตำแหน่งงานว่างบุญรอด (สิงห์)

 

 • Telesales Presales – Agent 1 อัตรา
 • Senior Officer / Manager Investment 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอยุธยา (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • Department Manager – Business Development 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อการตลาด 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ต่างประเทศ) (Asst. International Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ในประเทศ) (Asst. Domestic Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขากรุงเทพ (กิ่งแก้ว) Cash Van Sales 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ Singha Online Shop 2 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ 1 อัตรา
 • วิศวกรบำบัดน้ำดี 1 อัตรา
 • วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอ่างทอง (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • Sales Coordinator 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 1 อัตรา
 • Progess Engineer 1 อัตรา
 • Programmer 1 อัตรา
 • ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา 1 อัตรา
 • ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา นานาชาติ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเครือข่ายสังคม 1 อัตรา
 • Project Manager 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารประสิทธิภาพการขาย (HRD) 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจอาหารขบเคี้ยว 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาชัยนาท (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอุดรธานี (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาลำปาง (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • นักบัญชีบริหาร Conso 2 อัตรา
 • นักบัญชีบริหาร-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร 3 อัตรา
 • Finance & Account Manager 1 อัตรา
 • ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 • HR Coordinator 1 อัตรา
 • Software Developer 3 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขา มหาสารคาม (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานระบบคุณภาพ 1 อัตรา
 • Key Account Manager – Modern Trade 1 อัตรา
 • Key Account Supervisor – Modern Trade 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา
 • Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา
 • วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา
 • Technology Specialist 1 อัตรา
 • Telesales Presales- Agent 2 อัตรา
 • Demand & Supply – Planner 2 อัตรา
 • หัวหน้าหน่วยกิจกรรมการตลาดพิเศษ Alcohol 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิค 1 อัตรา
 • Programmer – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • Assistant Brand Manager (Jinro) 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

เรื่องที่คุณอาจสนใจกรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70  อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563
โดยรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

กำหนดการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ในเวลาราชการ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่ กฎหมายกำหนด ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

4. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 44 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

5. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://alro.thaijobjob.com/


(วุฒิปวส.)กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  5 ตำแหน่ง เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(1.1) ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้านงานสำรวจและงานทำแผนที่
(1.2) ความรู้ด้านโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Auto CAD, GIS, และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1.3) การคำนวณพิกัดฉาก การคำนวณพื้นที่ และการระดับ (Levelling)
(1.4) การสำรวจภูมิประเทศ
(1.5) การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GNSS
5. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม -9 เมษายน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th

>>>>เอกสารประกอบการสมัครสอบ<<<<